maandag 30 april 2012

Bevelandse voorjaars Big Day 2012

Al een tijdje was ik van plan om ook eens in het voorjaar een Big Day te houden. Op de vergadering had ik het er over met Mark Hoekstein en Edward Minnaar en zij hadden daar ook wel zin in. Het was nog spannend of Mark mee zou kunnen en of we goed weer zouden hebben, maar alles zag er gelukkig goed uit. Mark kon mee en het weer werd goed. Vandaag is het dan eindelijk zo ver. Om drie uur 's nachts sta ik op. Om kwart voor vier komt Edward me ophalen Ilona gaat ook mee. Daarna halen we Mark op en als we de brug bij Kats over rijden kan de Big Day beginnen. Net als vorig jaar vogelen we alleen op Noord-Beveland en Neeltje Jans. We willen de tijd tot het licht gebruiken voor de nachtsoorten als uilen. Eerst gaan we luisteren bij de Wanteskuup of we een waterral horen. Helaas roept er geen waterral. Wel horen we roepende kuifeenden, een heel apart geluid! Daarna gaan we verder op Noord-Beveland nachtvogels proberen te doen. Bij een rietveldje horen we wel rietzangers, maar helaas nog geen blauwborst. Zo doen we nog een aantal gebiedjes. Het begint al iets lichter te worden en daarom moeten we opschieten. 


Bij de Goudplaat hebben we wat meer tijd ingepland. We willen bij het eerste licht daar zoveel mogelijk zangvogels 'doen'. Terwijl we nog in het donker daar stilstaan ziet Edward opeens een ransuil vliegen. Gelukkig kan ik hem ook nog net zien voor hij verdwijnt. Tegen onze verwachting in komt hij niet meer te voorschijn. Doordat Edward en ik hem gezien hebben is hij wel telbaar, helaas heeft Mark hem niet gezien. Van de overkant van het water horen we een koekoek roepen, die is niet telbaar want hij zit op Walcheren. Als we verder rijden stoppen we bij een stukje bos. Daar worden we begroet door een schitterend vogelconcert. Uit dat concert filtreren we aan nieuwe soorten tjiftjaf, fitis, vink, boomkruiper, tuinfluiter en zwartkop. Daarnaast horen we natuurlijk ook nog andere vogels, maar die hebben we al eerder gehoord. Een extra leuke soort is hier een luid roepende koekoek, je kunt hem maar hebben! Later blijkt dat dit de enige van de dag was... Aan het andere einde van de Goudplaat kunnen we ook heel wat nieuwe dagsoorten bijschrijven. Het begint met een zingende sprinkhaanzanger en daarna komen er nog heel wat andere nieuwe soorten. Een bruine kiekendief en bij het water wulp, regenwulp, groenpootruiter en een broedende grote mantelmeeuw. Van Mark hoor ik dat dit erg bijzonder is omdat er maar 20-30 broedpaar zijn in Nederland. Mijn eerste gierzwaluwen van dit jaar zie ik ook vliegen. Verder nog een roepende oeverloper, een overvliegende visdief en nog twee middelste zaagbekken. De rotgans is soort nummer 50 en daarom trakteert Mark op stroopwafels. Dat zal hij doen bij iedere 50 soorten dus we gaan natuurlijk proberen om minimaal de 100 te halen! We zien en horen hier nog meer, maar dat hoeft niet allemaal beschreven te worden. Het is al aardig licht en daarom moeten we richting de Wanteskuup voor trektellen. Er wordt kort getrekteld aan de andere kant van de Wanteskuup. Dat levert lepelaars, rosse grutto's en steenlopers op. Mark ziet nog in de verte eiders vliegen, maar het lukt ons niet om die te vinden. Als we bijna wegrijden zie ik nog de eerste tapuit van de dag zitten op een paaltje.
Onderweg naar de Wanteskuup staan we nog even stil bij een rietveldje voor blauwborst. Gelukkig zien we hem zitten en kunnen we door. Een kneu kan nog even op de foto gezet worden.
In de Wanteskuup zelf zit nog een pijlstaart als nieuwe dagsoort. Edward denkt een baardmannetje gezien te hebben, maar wij zien hem nog niet dus dat wordt geen nieuwe dagsoort. Daarna begint het trektellen bij de Wanteskuup. Het lijkt goed te beginnen met drie witgatjes, maar daarna is het niet erg veel. Wel een aantal leuke waarnemingen. Er komen twee oeverzwaluwen voorbij waarvan ik er één zelf zie. Spectaculair zijn twee of drie jagende boomvalken, met indrukwekkende duikvluchten maken ze hun medevogels het leven zuur. De onvermijdelijke boompieper wordt al snel gehoord evenals een groepje ringmussen. Op de plek van de boomvalken ontdekt Mark een velduil. Hij had daar al eerder een slechtvalk gezien, maar die zagen wij weer niet. De velduil zien we wel en ook heel mooi. De eerste 'krent' van de dag. Langzaam flappend vliegt de vogel de Schelde over. We horen een grutto roepen, gelukkig maar want het is de enige van de hele dag. Mark ontdekt een overvliegend bontbekplevier die wij gelukkig ook in de scoop krijgen. Mark ziet ook een baardmannetje in de Wanteskuup en die gaat dus ook na de waarneming van Edward officieel op de daglijst. Alleen ik heb hem nog niet gezien. Een kleine zilverreiger komt langsvliegen.
Dat is fijn, want hij was niet echt zeker. Een grote stern komt ook langs, maar daar hadden we wel meer kans op. 
Mark ontdekt ver een adult man blauwe kiekendief. Natuurlijk wel een mooie vogel, maar helaas geen steppekiek zoals we hadden gehoopt. Ik ontdek zelf drie zwarte sterns die ook op gepaste afstand langsvliegen. Een tijdje later ontdekt ik een klein valkje gelukkig kunnen Mark en Edward hem snel oppikken. Terwijl ik nog kijk denk ik al aan een sperwer, maar Mark maakt er een smelleken van. Een goede soort voor de daglijst! Mark ontdekt een andere nieuwe voor de daglijst in de vorm van een adulte zwartkopmeeuw die het binnenland invliegt. Hier klinkt het alsof we veel zien, maar in werkelijkheid komt er vrij weinig langs. Daarom besluiten we om naar een inlaag te lopen om knobbelzwaan in te tikken. Op weg daar naar toe horen we een kleine plevier. De knobbelzwaan zit er en we kunnen terug. We gaan nu wat inlaagjes doen om daarna door te gaan naar Neeltje Jans. Als we bijna bij het schor Oesterput zijn die ik opeens een roodborsttapuit zitten. Tenminste, dat denk ik, maar als ik de anderen er op attent maak wordt er een adult mannetje paapje van gemaakt! Met de auto kunnen we goed dichtbij komen en de vogel is schitterend te bekijken. Hij is in vol zomerkleed en omdat het ook nog eens een mannetje is ziet dat er heel goed uit.
We nemen de tijd voor een paar foto's, maar daarna moeten we door, het is tenslotte een Big Day! Bij de Oesterput ontdekt Edward nog één kanoet, die is nieuw voor de daglijst. Iets anders leuks bij de Oesterput is een visdief waarvan ik snel een paar plaatjes kan schieten, maar achteraf zijn die nog best goed geworden.
Het Bokkegat is extreem leeg. Geen grote geelpootruiter dus, er zitten een paar zwarte ruiters, maar verder geen steltjes. Dan maar door naar Neeltje Jans. Als we Neeltje Jans oprijden zien we vanuit de auto twee overvliegende dwergsterns, ook weer zo'n soort die je maar beter gezien kunt hebben. We gaan eerst lopen naar de hut om daar te kijken of er wat leuks zit. We komen langs een aantal eiders die ik goed op de foto kan zetten. 
Wat een mooie eenden zijn het toch! Op een dijkje aan de andere kant van het water ontdekt Mark een witbuikrotgans, een welkome aanvulling op de daglijst. Bij de hut vliegen bij onze aankomst drie late kramsvogels weg. Ook een welkome aanvulling! Bij de hut zit niks nieuws, wel worden we belaagt door de muggen. Uiteindelijk gaan we terug. Nu lopen we niet over het pad, maar over het land naast het pad. Zoals iedere keer valt het op dat het land een echte gatenkaas is door alle konijnen die er hun intrek in hebben genomen. Er zitten wat tapuiten, maar opeens vliegt er een leeuwerik weg en ploft midden in een struik. Het gedrag en het gebied zijn atypisch voor lveldeeuwerik en daarom gaan de alarmbellen af. Ik heb hem goed kunnen volgen met de verrekijker en mij leek het toch gewoon een veldleeuwerik, maar uiteraard laat ik me ook graag verrassen. Voorzichtig lopen we dichterbij. We staan een poosje te wachten of de vogel er uit wil komen, maar dat wil hij niet. Mark besluit uiteindelijk om hem er uit te halen. Dat heeft succes want de vogel vliegt op en gaat een eindje verder weer midden in een struik zitten. Ik heb ondertussen foto's kunnen maken, maar Mark heeft al gezien dat het inderdaad een veldleeuwerik is. Als we weer bij de auto zijn gaan we het andere deel van Neeltje Jans verkennen. Ook daar zien we weer mooie mannetjes eiders. 
Ons doel is echter om roodstaarten te zien. Het liefst allebei de soorten. Die zien we niet, maar wel zien we vanuit de verte een kwikstaart die mogelijk een rouwkwikstaart zou kunnen zijn. Als we dichterbij zijn komt de kwikstaart gelukkig nog een keer te voorschijn en we kunnen zien dat het inderdaad een rouwkwikstaart zit. De vogel gaat zitten op het hek en we kunnen mooie plaatjes schieten. 
Hij gedraagt zich heel apart door met zijn staart te wippen en nog andere dingen te doen. Het lijkt er op dat hij nogal territoriaal is. Hij is nieuw voor de daglijst als soort. Als soort inderdaad want op Waarneming.nl hanteren ze een ander systeem en dat is niet helemaal logisch. Het maakt van alle gele kwikken weer één soort en van de rouwkwikken en witte kwikken ook één soort. Vooral dat laatste vind ik persoonlijk grote onzin. Dat zijn echt wel twee verschillende soorten! Gelukkig gebruikt het CDNA wel het goede systeem.Helaas zien we verder echter geen roodstaarten. Wel komt er nog een nieuwe dagsoort bij in de vorm van een sperwer die uitgeleide gedaan wordt door de witte kwikken. Als we van Neeltje Jans af rijden zitten we op 111 soorten. We hebben nog aardig wat soorten voor de boeg die 'goed zouden kunnen', maar je moet ze wel eerst zien. De Schotsman gaat het hopelijk helemaal goedmaken. Als we bij de Schotsman zijn stoppen we vroeger dan gepland doordat Edward staartmezen hoort. Het duurt gelukkig niet lang of wij horen hem ook en hij kan op de lijst. Schotsman Oost is lastig begaanbaar door de braamstruiken en duindoorns en ook is het nogal drassig. Gelukkig komen we er wel doorheen. Met de soorten zit het nog niet mee. Over een open stuk gaan we langs de 'oerossen' en we lopen nu op Schotsman Noord. Aan alle kanten horen we nachtegalen en andere vogels. Helaas nog geen goudvinken. Opeens horen we een ander geluid Edward herkent het meteen als spotvogel. Als de vogel nog een keer zingt bevestigt Mark het ook. Ik houd wijselijk mijn mond omdat ik de spotvogel nog maar één keer gezien heb en heb horen zingen vorig jaar. Dit is echter absoluut een spotvogel. Het is erg vroeg voor een spotvogel en daarom gaan we het struikgewas binnen voor een foto. Terwijl we daar zo staan komt er een roofvogel naar ons toe zweven, zwarte wouw! Eindelijk hebben we dan toch een wouw. Toevallig maakte ik enkele minuten geleden nog de opmerking dat wanneer er geen goede Breskensdagen meer kwamen, ik mogelijk alleen de grijze wouw op mijn lijst zou hebben. Dat zal nu in ieder geval niet meer gebeuren! De vogel komt steeds dichter naar ons toe en het is duidelijk te zien dat het een zwarte wouw is. Door het tegenlicht maak ik vooral silhouet plaatjes, maar door bewerking in het veld en thuis kun je al iets meer zien. 
Na deze twee leuke onverwachte soorten gaan we tevreden verder. Het word nog leuker... Als we over het pad lopen duikt opeens een bruin vogeltje aan de linkerkant van het pad op. De kijker er op: draaihals! Ik ben heel erg blij want het is een nieuwe soort en een hele mooie! De vogel vliegt om laag en laat zich leuk zien tussen de madeliefjes.
Hij foerageert tussen het gras en terwijl hij dat doet sluipen wij dichterbij voor een foto. 
De vogel laat ons niet zo ver komen en vliegt op. Dan blijkt dat hij voor ons niet zo bang was want hij vliegt om ons heen en gaat dichterbij dan daarnet in een boom zitten. Door de verandering van licht is de foto donkerder, maar de draaihals is wel beter te zien.
 Als hij daarna nog een keer wegvliegt en een eindje verder weer gaat zitten laten we het voor gezien. Er moet nog een Big Day gehouden worden! Als we weer op het asfalt lopen praten we na over wat we gezien hebben. De Schotsman heeft het inderdaad goed gemaakt! Het is echter nog niet voorbij, zwak maar onmiskenbaar horen we eindelijk een kleine karekiet zingen! Dit is vast een doortrekker want er is hier amper of helemaal geen riet. Totaal onverwacht, maar wel nieuw voor de daglijst!

Als we wegrijden zitten we op 116 soorten, het oude Bevelandse record dat ons team vorig jaar heeft gehaalt van 115 is dus verbroken. Bij de Banjaard gaan we opnieuw goudvink proberen. Als we daar staan zien we geen goudvink maar wel komt er opnieuw een zwarte wouw aancirkelen. Hij is ver weg, maar op de foto is toch te zien dat het een ander exemplaar is dan daarnet. We hebben er dus al twee! Iets wat ook heel erg leuk is zijn maar liefst vier braamsluipers in één struik, die, geheel tegen hun gewoonte in, zich heel goed laten bekijken. De foto's lukken daarom ook aardig. 
Er zijn echter nog geen nieuwe soorten, Edward maakt ons attent op een duifje op een tak. Het is inderdaad een tortel, maar is het ook een zomertortel? Dat is het! Mark bevestigt dat het er inderdaad één is. Onverwachts dus toch weer een nieuwe soort erbij. Nu zal het toch moeilijker worden. Aan de andere kant van het Bokkegat hopen we in een weiland grote lijsters te zien. Helaas werken ze niet mee. Een meevaller is wel een roepende havik in het bos daar. Nu zitten we dus op 118 soorten, drie soorten boven het oude record, maar er zou meer uit te halen moeten zijn. In de 's-Gravenhoekinlaag zit echter geen geoorde fuut, ook een door mij opgemerkte ringtail blauwe kiekendief is niet meer dan een blauwe kiekendief. Andere inlagen leveren ook niets op zodat het nu toch wel spannend gaat worden wat de volgende soort zal zijn. Inmiddels is het vier uur als Edward een sms krijgt dat een zwarte ooievaar onze kant op komt, weliswaar kwam de melding van Oos-Souburg, maar je weet maar nooit... In ieder geval is het onze beste kans op een laatste extra soort. We zitten twee uur, maar geen zwarte ooievaar verschijnt. Zo eindigt onze Big Day dus om 18:00 uur, de laatste uurtjes waren minder hectisch dan vorig jaar, maar we hebben toch een leuke Big Day gehad! Voor de volgende Big Days hebben we wel het voordeel dat we weten dat er meer uit te halen moet zijn. De 125 zouden we deze dag heel makkelijk gehaald kunnen hebben als een aantal soortjes beter hadden meegewerkt en het Bokkegat niet vol water had gestaan. Hoe dan ook, volgend jaar gaan we het vast verbreken!  Geen opmerkingen:

Een reactie posten