zaterdag 2 mei 2015

Bevelandse Big Day Voorjaar 2015

Ik heb al ongeveer een jaar geen bericht meer geplaatst, maar vandaag toch weer een leuke dag gehad dus maar weer eens een bericht. Vandaag vond namelijk de inmiddels traditionele voorjaarsbigday plaats op Noord-Beveland en Neeltje Jans. Normaal deden we dat op Koninginnedag/Koningsdag, maar omdat Edward toen nog in Spanje zat werd dit verzet naar vandaag. Ons team bestond net als vorig jaar weer uit André Hannewijk, Edward Minnaar, Mark Hoekstein en natuurlijk ikzelf. De weersvoorspellingen waren goed voor vandaag. Voor het eerst in tijden waaide de wind weer uit oostelijke richting, dat beloofde wat! 

We hadden afgesproken dat we om vier uur bij Mark voren zouden staan en dat we vandaar gezamenlijk naar Noord-Beveland zouden rijden. Omdat André ook in 's-Gravenpolder woont pikte hij mij om kwart voor vier op. Daarvoor waren we al om drie uur opgestaan dus we gingen vandaag behoorlijk wat uren maken. Bij Mark gooien we alles in de auto van André en rijden we rond kwart over vier op Noord-Beveland, met groot licht aan, want we willen natuurlijk geen uiltje missen! We doorkruisen talloze Bevelandse dijkjes, maar nergens is ook maar een vogel te bekennen. Tot we een vogel op een paaltje zien, even goed kijken: ransuil! De vogel wacht niet op ons, maar vliegt weg. Die is alvast binnen! Terwijl we onderweg goed uitkijken, rijden we nu naar de Schotsman voor de houtsnip. Als we daar zijn aangekomen worden we verwelkomt door verschillende fanatiek zingende nachtegalen. Als we even staan beginnen we gaandeweg ook andere soorten uit dat lawaai te filteren. Kievit, wilde eend, grauwe gans, de gewone soortjes beginnen te komen. Een verre koekoek is leuk, evenals een roodborsttapuit. Even meen ik in de verte de houtsnip te horen. Na enkele minuten is het zeker, een houtsnip komt voor zijn doen, luid en duidelijk roepend over: doelsoort binnen! Een eindje verderop komt ie nog een keer, ditmaal horen we ook het knorren. We rijden hierna naar de Soelekerkepolder voor veldleeuwerik en wellicht patrijs. Onderweg tikken we zanglijster, merel, kuifeend, turkse tortel en nog meer gewoon spul binnen, veldleeuwerik lukt ook. De zwarte roodstaart die daar ook hoort te zitten lukt echter niet. 

Bij kreek bij de Goudplaat horen we onze eerste rietzanger, rietgors en winterkoning. Als we naar de auto teruglopen ziet Edward opeens een vos. Al snel zien wij allemaal hoe de vos zich rennend door het hoge gewas verplaatst, de dikke staart is ook goed te zien. Erg leuk en voor mij pas m'n eerste ooit! Enkele reeën vormen ook een leuke aanvulling op de zoogdierenlijst. Bij het parkeerplekje bij de Goudplaat komen we Ted en Maarten Sluijter tegen, die daar gaan inventariseren. We spreken af dat we elkaar op de hoogte zullen houden van eventuele leuke soorten. 
Als we richting het bos bij de Goudplaat lopen, komt een vogelconcert ons al tegemoet. Al snel kunnen we tuinfluiter, boomkruiper, fitis, koolmees en ook grasmus eruit filteren. Zelf zie ik ook nog een snel vliegend vogeltje dat een watersnip blijkt te zijn. Een waterral doet na enig aandringen ook flink zijn best, twee grote bonte spechten sloven zich flink uit. Gisteren was hier ook een kleine bonte specht gemeld, dus die gaan we nu proberen. Als we onder een boom staan te wachten menen we een zachte getik te horen, omdat niets zich laat zien denken we dat het wat anders geweest is. Later blijkt dat de specht daar toch zat want opeens komt hij eruit gevlogen! Edward had het boompje in de gaten gehouden en kan dus bevestigen dat het hem is, we zien hem vliegen door de bomen en een eindje verder in de dichte takken landen. Ook horen we nog een zacht en onregelmatig gekekker. Voor mij een nieuwe bevelandsoort en sowieso een erg goede voor de Big Day!

Vol goede moed lopen we verder, we worden opgebeld door Ted, zij hebben Cetti's zanger en zomertortel gevonden, dat is goed nieuws! Snel lopen we verder. Op het Veerse Meer zwemmen drie geoorde fuutjes, middelste zaagbeken worden gezien, verder ook brandgans, Canadese gans, visdief, aalscholver, tureluur, ook kan ik een tuinfluiter fotograferen. 
Tuinfluiter - Garden Warbler
Middelste zaagbek - Red-breasted merganser
Als we verder gelopen zijn, horen ook wij de zomertortel koeren, wat is het toch een mooi geluid! Ook de Cetti's schettert er op los, tot nu toe loopt eigenlijk alles mee. Een verre zilverreiger wordt door Mark opgepikt, ook zo'n soort die lastig kan zijn. Helaas zien we hier geen appelvinken, daar hadden we ook een beetje op gehoopt. Wel is de lijst uitgebreid met een verre slechtvalk (onze enige van de dag), rosse grutto, havik, groenpootruiter en graspieper. André ziet als eerste onze enige beflijster van de dag, eveneens een goede soort! Staartmees, een andere mogelijk lastige soort, vinden we ook. Als we de Goudplaat verlaten blijken we al dik 70 soorten binnen te hebben, meer dan ik gedacht had, dat gaat vlot! 

Via de polders en dorpjes willen we richting de Wanteskuup om daar te gaan trektellen. Onderweg pikken we huismus, ringmus, boerenzwaluw, torenvalk en sperwer mee. We zijn echter nog niet goed en wel bij de Wanteskuup of we worden al gebeld door de Sluijters, ze hebben de patrijzen! Snel maken we rechtsomkeert, maar helaas zijn we te laat. Na een zoektocht besluiten we toch maar door te gaan Bij de Wanteskuup zien we al snel enkele gele kwikken lopen. Edward ziet er een Noordse tussen, ook een goede Big Day soort! Dit is ook nog een nieuwe Bevelandse voor mij. In het riet zitten baardmannetjes, er zwemmen wintertalingen, tafeleenden, slobeenden, krakeenden en een kleine karektiet gaat uitbundig tekeer. Twee zwartkopmeeuwen komen miauwend overzetten.
Zwartkopmeeuw - Mediterranean gull
Dan wordt Mark opnieuw gebeld door Ted Sluijter, aan de reactie kunnen we al merken dat er wat bijzonder gaat komen en dat blijkt: ze hebben twee morinelplevieren gevonden! Overigens ook in de buurt van de patrijzenplek, voortaan rijden we achter hen aan! Als we bij de plaats van bestemming zijn aangekomen zien we inderdaad twee schitterende adult zomerkleed morinelplevieren zitten, wat een mooie vogels! We maken uitgebreid foto's, als we uiteindelijk klaar zijn, vertrekken we weer. 
Morinelplevier - Eurasian dotterel
Met dank aan vader en zoon Sluijter! 

Het is nu de hoogste tijd om te gaan trektellen en daarvoor gaan we weer naar de Wanteskuup. Als de stoeltjes zijn geïnstalleerd, blijkt er nog weinig door te trekken. Wel ontdekt Mark een aantal IJslandse grutto's en een bontbekplevier. Enkele verre huiszwaluwen zijn soort nummer 100 van deze dag: het is 10:18, dat gaat behoorlijk vlot! Een redelijk hoog overvliegende kleine plevier is ook de enige van de dag en daarom een goede soort. Verder zien we nog twee regenwulpen en een aantal bonte strandlopers. Omdat de trek voor de rest vrijwel niets is, besluiten we verder te gaan. We stoppen nog even bij de Wanteskuup. Op de dijk zie ik iets geks zitten, met de telescoop zie ik wat het is: een bonte strandloper! Waarschijnlijk een ziek exemplaar, want dit is wel een hele vreemde plek. Mark ontdekt intussen een Engelse gele kwikstaart, weer zo'n soort die je maar beter kunt hebben! 

Hierna gaan we naar de 's-Gravenhoekinlaag, waar we blauwborst willen zien. Helaas zien we die nog niet. Wel zit er tussen de grauwe ganzen één kolgans, een goede bigday soort in deze tijd van het jaar! Een aantal baardmannetjes laat zich goed zien en ook nog wel aardig fotograferen.
Baardman - Bearded reedling
Hierna gaan we door naar het Bokkegat, altijd goed voor een paar soorten. Nu worden hier de zwarte ruiters binnengehaald en zwemt er ook een mooie man zomertaling. André ontdekt nog een tapuit aan de buitenkant van de dijk. Omdat we nog steeds geen blauwborst hebben doen we bij de Vlietepolder nog een poging. Ook daar lukt hij niet, maar er vliegt wel mooi een oeverzwaluw langs! Bij de Thoornpolder en de inlaag Keihoogte splitsen we even op. Edward en ik gaan blauwborst proberen bij de Thoornpolder en André en Mark doen de inlaag. Al snel blijkt dat bij ons geen blauwborst zit en bij hen helemaal niets. Wel vinden zij een dwergsterntje buitendijks, onze enige van de dag! Ver weg op zee zien zij ook nog twee grote sterns, die moeten we even bij hen in de scoop zien, want dat is echt te ver voor de verrekijker. Inmiddels heeft mijn fototoestel kuren gekregen, dus vanaf nu zal fotograferen niet meer zo makkelijk gaan. 

De Anna-Frisoinlaag is de laatste in de serie inlagen die we afgaan. Tussen de grauwe ganzen zien we al snel de sneeuwgans lopen. Hoera een geweldige soort binnen! Natuurlijk zo dubieus als wat, maar het is weer een vinkje op de lijst! In de inlaag zelf zit nog een Engelse kwikstaart en er komt nog een oeverzwaluwtje langs, maar die hadden we al. Met 109 soorten vertrekken we naar Neeltje Jans. 

Bij de vluchthaven zit een rijtje drieteenstrandlopers op een boei. Ook zwemmen er verschillende eidereenden, maar die hadden we al op twee kilometer vanaf de Wanteskuup. Als we daar weggaan is even het dilemma wat we zullen doen, we kunnen nu doorgaan naar de Schotsman, dat bespaart ons een wandeltocht naar de hut van Neeltje Jans, drieteenstrandloper hebben we immers al. Toch gaan we dat maar even doen, straks een uur over hebben, daar heb je ook niet zoveel aan. Dat blijkt een goede keuze te zijn. Al snel ontdekt Mark enkele zwarte sterns bij de sluizen. Aan de overkant zit een bruinige eend met de kop in de veren, die op basis van lichaamsbouw en verenkleed wordt gedetermineerd als een pijlstaart. Ook zit er nog een verre kemphaan, beide vogels zijn goede soorten en onze enige van de dag. Bij de hut zitten veel steltjes, een aantal kunnen we meteen al afschrijven als rosse grutto, bonte strandloper en drieteenstrandloper. Een poosje later gaat de hele groep de lucht in en vermengt zich weer met een andere groep. Dat blijft een beetje onrustig, Mark pikt er een kanoet uit, maar dat laat zich door de constant veranderende groep niet uitleggen. Als de rust weer een beetje is weergekeerd, blijkt een zomerkleed kanoet vooraan de groep te lopen, +1! Tussen de aalscholvers zit ook een grote aalscholver, helaas geen officiële soort, maar natuurlijk wel een leuke aanvulling. 
Grote aalscholver - Great Cormorant ssp carbo
Na deze goede soortenreeks is het tijd voor de sprinkhaanzanger. Die moet gebeuren bij de Banjaard. Onderweg laat een tapuit zich nog op de foto zetten:
Tapuit - Northern wheatear
Bij de rotonde zien we opeens een valk vliegen, snel wordt de auto aan de kant gezet: boomvalk! Met deze vogel zitten we officieel op gelijke hoogte met het record uit 2012. Het is pas half vier en we hebben nog wat goede mogelijkheden voor de boeg, dat record gaan we verbreken! De sprinkhaanriet werkt in eerste instantie niet mee, wel zien we een nachtegaal zingen, zo vaak zie je die beesten ook weer niet. Op de terugweg komen we nog een bosspitsmuistegen die zich van dichtbij laat bekijken, hup op de zoogdierenlijst! Als we weer op de weg staan horen we achter de dijk opeens het kenmerkende geratel van de sprinkhaanrietzanger, record verbroken! De druk is er nu een beetje af, we zitten goed! 

Na deze succesvolle stop is het tijd voor de Schotsman. Als we daar zijn aangekomen komt er luid roepend een kwikstaart uit vliegen. Met de verrekijker zijn de zwarte bovendelen en zijkanten te zien: rouwkwikstaart! Een soort waar we niet meer zo erg op durfden hopen, gezien de tijd van het jaar. In de Schotsman zelf zitten nog enkele roodborsttapuiten en gewone tapuiten. Als we een rondje door het gebied maken zien we, behalve vlinders, verder geen nieuwe soorten. Het is natuurlijk ook een stuk moeilijker. Inmiddels is het al bijna vijf uur, dus het wordt tijd om onze opties af te wegen. Aangezien we nog geen groene specht hebben en dit toch een beetje een schaamsoort is, besluiten we om die nog maar eens te proberen. Een aantal stops zijn tevergeefs, uiteindelijk stoppen we bij onze vaste groep bomen bij Kamperland waar we al vaker door een groene specht uit de brand zijn geholpen. Terwijl we ondertussen wat eten en wat praten zitten we een beetje te wachten. Net als we denken dat het niet meer zal lukken, klinkt opeens de lachende roep van een groene specht, geweldig! Volgens telling is dit soort nummer 121. In de auto blijkt de telling van Mark echter te verschillen van Edward en kan die bijgewerkt worden naar 122. Een ruime verbetering van het oude record dus! 

Via de morinellenplek gaan we richting het Bokkegat om te zien of daar nog iets nieuws bij is gekomen. Bij de oude plek zitten nu echter geen morinellen meer. Als we een paar kilometer verder gereden zijn, ziet Mark echter opeens drie morinellen op een akker zitten! Dit blijken twee 'volle' adulten te zijn en nog een iets valere vogel. Mogelijk zijn die eerste twee dus dezelfde als die we eerst zagen. 
Morinelplevier - Eurasian dotterel
Bij het Bokkegat zitten geen nieuwe soorten meer en dus hebben we de dag met een goede soort afgesloten. Tevreden kunnen we op café-restaurant 'De Kroon' aan, we hebben een goede lijst! Terwijl we ons eten bestelt hebben, wordt alles nog een keer gecontroleerd. Mark blijkt een paar soorten dubbel te hebben ingevoerd, dus Edward controleert dat nu met zijn lijst. Tijdens het controleren, ziet hij dat ook hij enkele soorten is vergeten aan te kruisen. De uiteindelijke teller stopt bij de 124 soorten, een waardig nieuw record! Als we een beetje bespreken wat we redelijk hadden kunnen hebben, komen we tot de conclusie dat we het behoorlijk goed gedaan hebben. Met een hele goede dag kunnen we misschien een keer de magische grens van 130 bereiken, dat is een mooi nieuw doel. We kunnen de dag in stijl afsluiten achter varkenshaas/schnitzel, volgend jaar weer maar doen!
The Big Day Team! V.l.n.r. André Hannewijk, Lennart Verheuvel, Edward Minnaar, Mark Hoekstein
Via deze link is de volledige soortenlijst te zien. 

3 opmerkingen: